Γενικές πληροφορίες


Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την αποφοίτηση είναι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς εβδομάδες διδασκαλίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 39 μαθήματα, 27 υποχρεωτικά και 12 επιλογής και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση (για τις φοιτήτριες και φοιτητές εισαγωγής πριν το 2019 ισχύουν οι παλιές προϋποθέσεις). Υπάρχουν τρεις εξεταστικές περίοδοι, η χειμερινή (Φεβρουάριος), η θερινή (Ιούνιος) και η επαναληπτική (Σεπτέμβριος). Κατά τη διάρκεια της χειμερινής εξεταστικής περιόδου οι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μόνο για μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, ενώ κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις μόνο για μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, οι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού). Η αξιολόγηση των φοιτητριών/φοιτητών βασίζεται κατά περίπτωση σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, εργασίες και ενδιάμεσες εξετάσεις (προόδους).

 

Πέρα από τους επιτυχόντες και επιτυχούσες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019-2020 στο Τμήμα εντάχθηκαν επίσης και όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης που είχαν εισαχθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από την υποβολή σχετικής δήλωσης προτίμησης του νέου Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (μέχρι 31/7/2019).

 

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Φοιτήτριες και φοιτητές που είχαν εισαχθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 όπως και όσες και όσοι είχαν εισαχθεί στην εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, και δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης και λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η διαφοροποιήσεις αυτές αποτυπώνονται στα προγράμματα σπουδών.