Επικοινωνία


 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: secr@sw.duth.gr (ταυτόχρονη κοινοποίηση σε Πρόεδρο, Γραμματέα και Αναπληρωτή Πρόεδρο)

Fax: 2531039442

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Πουλόπουλος, 2531039404, chpoulo@sw.duth.gr

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μέκος, 2531039409, kmekos@admin.duth.gr

Φοιτητικά θέματα: Μαρία Αντωνιάδου 2531039412, mantonia@affil.duth.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: Βασιλική Βάρναλη, 2531039440, socwork@socadm.duth.gr

Γραφείο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ανδριάνα Δελέγκου, 2531039496‬, adelegko@psed.duth.gr και postgrad@sw.duth.gr

Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών: Άρτεμις Συλιβού, 2531039415, asilivou@sp.duth.gr

Γραφείο φύλακα, κλειδοφυλάκιο (24ωρη κάλυψη): 2531039410

Αναφορά αστοχίας ιστοσελίδας: Περικλής Πολυζωίδης, 2531039401, 6978305800, ppolyzoi@sw.duth.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση (κοινή για τη Γραμματεία και τα επιμέρους γραφεία/εργαστήρια)

[Γραμματεία ή Γραφείο… ή Εργαστήριο….] Υπόψη: [ως ανωτέρω κατά περίπτωση] Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ.
Κτίριο Α’ Προκάτ
Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
Παναγή Τσαλδάρη 1
69132 Κομοτηνή