Μέλη ΔΕΠ


Καλλινικάκη Θεανώ Καθηγήτρια

Καλλινικάκη Θεανώ Καθηγήτρια

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039402

E-mail: thkallin@sw.duth.gr

 

Δ1-2019 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζ3-2019 Παιδική Προστασία
Ζ1-2019 Κλινική Κοινωνική Εργασία (Τραύμα – Απώλεια – Πένθος)

 

Κανδυλάκη Αγάπη Καθηγήτρια

Κανδυλάκη Αγάπη Καθηγήτρια

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039405

E-mail: akandila@sw.duth.gr

 

Γ2-2019 Κοινωνική Εργασία και Πολυπολιτισμικότητα
Γ6-2019 Δίκτυα Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνική Εργασία με Αναπηρία και Τρίτη Ηλικία
ΣΤ1-2019 Συμβουλευτική
ΣΤ6-2019 Διεθνής και Συγκριτική Κοινωνική Εργασία

 

Καραγκούνης Βασίλης Επίκουρος Καθηγητής

Καραγκούνης Βασίλης Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039402

E-mail: vkaragk@otenet.gr

 

Α1-2019 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία
Γ1-2019 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ5-2019 Κοινωνική Εργασία στον Χώρο της Υγείας
ΣΤ4-2019 Κριτική Κοινωνική Εργασία και Μειονότητες

 

 

Κατσαμά Ειρήνη Επίκουρη Καθηγήτρια

Κατσαμά Ειρήνη Επίκουρη Καθηγήτρια

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039439

E-mail: renekatsama@yahoo.gr

 

Β1-2019 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε4-2019 Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση
ΣΤ3-2019 Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες
Ζ5-2019 Κοινωνική Εργασία στην Ψυχική Υγεία

 

 

Μορφακίδης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Μορφακίδης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039402

E-mail: cmorfaki@sw.duth.gr

 

Α4-2019 Εισαγωγή στο Δίκαιο
Α6-2019 Ανθρώπινα Δικαιώματα
ΣΤ9-2019 Συνταγματικοί Θεσμοί
ΣΤ10-2019 Κοινωνική Ασφάλιση

 

 

Παπαδημητρίου Ευριπίδης Επίκουρος Καθηγητής

Παπαδημητρίου Ευριπίδης Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039438

E-mail: evpapa@sw.duth.gr

 

Α2-2019 Κοινωνιολογία
Β8-2019 Κοινωνία, Εκπαίδευση και Περιβάλλον
Γ3-2019 Κοινωνιολογικές Θεωρίες
Δ7-2019 Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική

 

 

Πολύζος Νικόλαος Καθηγητής

Πολύζος Νικόλαος Καθηγητής

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039403

E-mail: npolyzos@sw.duth.gr

 

Β5-2019 Οργάνωση  και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΣΤ11-2019 Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
Ζ4-2019 Πολιτικές Υγείας
Ζ9-2019 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

 

 

Πολυζωίδης Περικλής Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολυζωίδης Περικλής Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039401

E-mail: ppolyzoi@sw.duth.gr

 

Α3-2019 Κοινωνική Πολιτική
Β2-2019 Κοινωνικός Σχεδιασμός και Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας
Β6-2019 Κοινωνία Πολιτών και Κοινωνική Πολιτική
Γ8-2019 Κοινωνικό Μάρκετινγκ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

 

 

Πουλόπουλος Χαράλαμπος Καθηγητής

Πουλόπουλος Χαράλαμπος Καθηγητής

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039404

E-mail: chpoulo@sw.duth.gr

 

Δ2-2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤ5-2019 Καταστάσεις Κρίσης και Κοινωνικές Παρεμβάσεις
Ζ2-2019 Κοινωνική Εργασία στις Εξαρτήσεις
Ζ6-2019 Εκπαιδευτική Εποπτεία και Προσωπική Ανάπτυξη

 

Σέρμπος  Σωτήρης Επίκουρος Καθηγητής

Σέρμπος  Σωτήρης Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039424

E-mail: sserbos@gmail.com

 

Β4-2019 Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας
Γ5-2019 Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορία, Θεσμοί και Πολιτικές
Γ9-2019 Διεθνείς Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Κρίσεων
Δ8-2019 Μεταναστευτική Πολιτική και  Προσφυγικές Ροές στη ΝΑ Ευρώπη

 

 

Τσαϊρίδης Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής

Τσαϊρίδης Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039441

E-mail: xtsairid@sw.duth.gr

 

Γ4-2019 Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας
Δ4-2019 Κοινωνική Στατιστική
Ε6-2019 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι
ΣΤ7-2019 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ

 

 

Τσέργας Νικόλας Επίκουρος Καθηγητής

Τσέργας Νικόλας Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039375

E-mail: ntsergas@sw.duth.gr

 

Α5-2019 Ψυχολογία
Δ3-2019 Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Δ6-2019 Κοινωνική Ψυχολογία
Ε5-2019 Η Τέχνη στην Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας
  Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών

 

Χατζηφωτίου Σεβαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Χατζηφωτίου Σεβαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιογραφικό σημείωμα  [link to βιογραφικό]

Τηλέφωνο: 2531039408

E-mail: schatzif@sw.duth.gr

 

Β3-2019 Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας
Β7-2019 Φύλο και Ισότητα
Γ7-2019 Κοινωνική Εργασία και Ενδοοικογενειακή Βία
  Ηθική και δεοντολογία στην Κοινωνική Εργασία
[:el]Καλλινικάκη Θεανώ Καθηγήτρια

https://socadm.duth.gr/author/thkallin/

 

Κανδυλάκη Αγάπη

https://socadm.duth.gr/author/akandila/

 

Καραγκούνης Βασίλης Επίκουρος Καθηγητής

https://socadm.duth.gr/author/vkaragk/

 

Κατσαμά Ειρήνη Επίκουρη Καθηγήτρια

https://socadm.duth.gr/author/ikatsama/

 

Μορφακίδης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

https://socadm.duth.gr/author/cmorfaki/

 

Παπαδημητρίου Ευριπίδης Επίκουρος Καθηγητής

https://socadm.duth.gr/author/evpapa/

 

Πολύζος Νικόλαος Καθηγητής

https://socadm.duth.gr/author/npolyzos/

 

Πολυζωίδης Περικλής Αναπληρωτής Καθηγητής

https://socadm.duth.gr/author/ppolyzoi/

 

Πουλόπουλος Χαράλαμπος Καθηγητής

https://socadm.duth.gr/author/chpoulo/

 

Σέρμπος  Σωτήρης Επίκουρος Καθηγητής

https://socadm.duth.gr/author/sermpos/

 

Τσαϊρίδης Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής

https://socadm.duth.gr/author/xtsairid/

 

Τσέργας Νικόλας. Λέκτρορας

https://socad.duth.grauthor/ntsergas/

 

Χατζηφωτίου Σεβαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

https://socadm.duth.gr/author/schatzif/