3.1.2020 – Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.


Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ‘Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΔΠΘ’