17.1.2020 – Προσωρινά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 – Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020


Προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ‘Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΔΠΘ’