22.1.2020 – Οριστικά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025


Οριστικά αποτελέσματα αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ‘Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΔΠΘ’