Το Τμήμα

Ιστορία Τμήματος

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προέκυψε από την τριχοτόμηση του Τμήματος κοινωνικής διοίκησης και πολιτικής επιστήμης. Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης είχε ιδρυθεί τον Ιούνιο του 2013 με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 86 (Π.Δ. 86/2013, Φ.Ε.Κ. Α’124 της 3ης Ιουνίου 2013), με το οποίο τα προϋπάρχοντα Τμήματα αφενός Κοινωνικής Διοίκησης (Π.Δ. 304 /1994, Φ.Ε.Κ. Α΄163) και αφετέρου Πολιτικής Επιστήμης (Π.Δ. 21/2009, Φ.Ε.Κ. Α’42) συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά» που αφορούσε στην αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της Χώρας. Το Τμήμα είχε γίνει τότε το μεγαλύτερο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών σε αριθμό εισαγομένων φοιτητών σε πανελλαδική κλίμακα. Πριν την κατάτμηση υπηρετούσαν στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης 24 διδάσκοντες, Καθηγητές και Λέκτορες. Το Τμήμα εντάχθηκε στην επίσης νεοϊδρυθείσα τότε με το ίδιο Π.Δ. 86/2013 Σχολή Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Η Τριχοτόμηση των Τμημάτων, και η Ίδρυση του αυτόνομου Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας έγινε με τον Ν. 4610/ 1919 Φ.Ε.Κ. 70 Α στις 7 Μαΐου του 2019.

Διατελέσαντες/σες Πρόεδροι

  • Μαρία Πετμεζίδου
  • Γιώργος Κατρούγκαλος
  • Σοφία Βιδάλη
  • Βασίλης Χατζόπουλος
  • Νίκος Πολύζος