Εγγραφή και πρώτα βήματα

Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και συγχαρητήρια για την επιλογή και την επιτυχία σας. Ελπίζουμε οι σπουδές στο Τμήμα να είναι αντάξιες των προσδοκιών και των προσπαθειών σας.

Σχετικά με την διαδικασία  εγγραφής και τα πρώτα βήματα ακολουθούν κάποιες οδηγίες, οι οποίες μπορούν να σας φανούν χρήσιμες.

Εγγραφή

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (https://eregister.it.minedu.gov.gr/) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ).

Οι πρωτοετείς φοιτητές/-τριες που αδυνατούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα  λόγω έλλειψης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (για θρησκευτικές πεποιθήσεις ή άλλες αντικειμενικές δυσκολίες, σύμφωνα με την αρ. Φ.251/149312/Α5/11.9.2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ) θα πρέπει να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος secr@sw.duth.gr για την εγγραφή τους με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για εγγραφή: Η/Ο φοιτήτρια/-τής θα πρέπει να συμπληρώσει χειρόγραφα έντυπη αίτηση, στην οποία θα αιτείται την εγγραφή του στο Τμήμα, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να πρωτοκολληθεί αυθημερόν.
 • Υπεύθυνη Δήλωση: Η/Ο φοιτήτρια/-τής θα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει τη διαγραφή του θα βεβαιώνει ότι θα προσκομίσει τη διαγραφή του άμεσα.

Απαραίτητες Ενέργειες

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και την παραλαβή κωδικών, οι φοιτήτριες και φοιτητές καθ΄όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους οφείλουν να ακολουθούν συνοπτικά τα παρακάτω επτά βήματα μέχρι την περάτωση σπουδών τους,  προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων που προβλέπονται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν:

 • Καθημερινή αναζήτηση και προσεκτική ανάγνωση όλων των ανακοινώσεων του τμήματος από τον ιστότοπο.
 • Προγραμματισμός της κατανομής του ετήσιου χρόνου με βάση το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το οποίο ανακοινώνεται στις αρχές του Ακαδημαϊκού Έτους (Σεπτέμβριο) και καθορίζει επακριβώς τις περιόδους διδασκαλίας, εξετάσεων, διακοπών και αργιών.
 • Εγγραφή στα μαθήματα από την εφαρμογή E-class, για επικοινωνία με τον εκάστοτε διδάσκοντα/την εκάστοτε διδάσκουσα και λήψη εξατομικευμένης πληροφόρησης για καθένα από αυτά με E-mail για θέματα όπως αλλαγές στο ωράριο, οδηγίες για εργασίες, εξεταστέα ύλη κλπ.
 • Δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου που φοιτούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που περιγράφονται στον ιστότοπο. Η περίοδος των δηλώσεων ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Μηχανογράφηση, η οποία πληροφορεί επίσης για τις λεπτομέρειες υποβολής της δήλωσης. Επιτυχημένη υποβολή της δήλωσης συνεπάγεται αυτόματη εγγραφή στο εξάμηνο.
 • Προγραμματισμός του εβδομαδιαίου χρόνου, με βάση το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας, που δημοσιεύεται στην αρχή του κάθε εξαμήνου καθώς και το Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου που δημοσιεύεται έγκαιρα.
 • Προσεκτική παρακολούθηση της προσωπικής προόδου στην εφαρμογή Unistudent και έλεγχος αν η ατομική καρτέλα ενημερώνεται σωστά με τις βαθμολογίες που επιτυγχάνονται στις εξετάσεις.
 • Διαμόρφωση και αναδιαμόρφωση, με βάση τη γνώση και την εμπειρία που συσσωρεύεται:
 1. του δρόμου μετά το πτυχίο, με ανάλογη επιλογή μαθημάτων και
 2. της εντατικής προσπάθειας για την επίτευξη ενός Μέσου Όρου Βαθμού Πτυχίου επαρκή για τον δρόμο  που επιλέγεται (π.χ. για εγγραφή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών).