Ψηφιακές Δεξιότητες

Τα μαθήματα που αφορούν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και οδηγούν στη λήψη βεβαίωση Πληροφορικής είναι τα ακόλουθα:

Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Μαθήματος Μονάδες ECTS Ώρες Διδασκαλίας
Ζ8-2019 Πληροφορική ΙΙ Στυλιανός Κολιδάκης 3 3
Ε6-2019 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι Χαράλαμπος Τσαϊρίδης 5 3
ΣΤ7-2019 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ Χαράλαμπος Τσαϊρίδης 5 3
ΣΤ11-2019 Πληροφορική Ι Στυλιανός Κολιδάκης 3 3