Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  παρέχει πληροφορίες για  το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Τμήματος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νέου Προγράμματος Σπουδών