Πληροφορική Ι

Τίτλος Μαθήματος Πληροφορική Ι
Διδάσκων Μαθήματος Στυλιανός Κολιδάκης
Εξάμηνο 6ο Εαρινό
Κωδικός Μαθήματος ΣΤ11-2019
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος https://eclass.duth.gr/courses/
Κατηγορία Μαθήματος Επιλογής
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Πιστωτικές Μονάδες ETCS 3
Περίγραμμα Μαθήματος Πατήστε εδώ για τη λήψη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη χρησιμότητα και τη δυνατότητα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ξεκινώντας από τη γνώση των λειτουργικών συστημάτων και των βασικών εργαλείων – εφαρμογών (Microsoft Office) που κυκλοφορούν σήμερα και είναι απαραίτητα, γενικά, για κάθε επιστήμονα. Ειδικότερα, στοχεύει στην εξοικείωση των Κοινωνικών Λειτουργών με τις βασικές εφαρμογές της ΤΠΕ, που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική τους ζωή.

Οι φοιτητές με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος «Πληροφορική Ι» θα αποκτήσουν γνώσεις και θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν έννοιες και λειτουργίες στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Την ανάπτυξη αναλυτικο – συνθετικής ικανότητας για την επίλυση προβλημάτων.
 • Την ανάπτυξη ικανότητας αναζήτησης βιβλιογραφικών πηγών.
 • Την ανάπτυξη συνεργατικής ικανότητας για την επίλυση προβλημάτων.
 • Τη βελτίωση της λογικής λειτουργίας: επαγωγική διαδικασία, συγκριτική ικανότητα, αναλυτικοσυνθετική προσέγγιση προβλημάτων, δομητική προσέγγιση.
 • Τον εφοδιασμό του Κοινωνικού Λειτουργού, με γνώσεις στις ΤΠΕ, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον των σπουδών του, και του επαγγέλματος, τόσο στο πεδίο εφαρμογής, όσο και στην έρευνα.

Ειδικότερα, οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

 • γνωρίζουν βασικές έννοιες και εντολές του λειτουργικού συστήματος WINDOWS,
 • γνωρίζουν να επεξεργάζονται/ μορφοποιούν κείμενα, αναπτύσσουν λογιστικά φύλλα, μπορούν να κάνουν παρουσιάσεις με PowerPoint,
 • είναι ενημερωμένοι για τα δίκτυα των υπολογιστών και πιο συγκεκριμένα για το διαδίκτυο (web, email, ftp, μηχανές αναζήτησης), την ασφάλεια στο διαδίκτυο καιτις ηλεκτρονικές αγορές,
 • είναι σε θέση να κατανοήσουν την ανάπτυξη ιστοσελίδων με την HTML για βασικές εφαρμογές.

Οι μαθησιακοί στόχοι επιτυγχάνονται παρουσιάζοντας αρχικά αναλυτικά το πλαίσιο το θεωρητικό υπόβαθρο και στη συνέχεια το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα:

 • Μέσω διαδραστικών εισηγήσεων και παρουσίασης εμπλουτισμένων παραδειγμάτων ο φοιτητής κατανοεί τη χρησιμότητα των θεωρητικών γνώσεων.
 • Τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών ώστε να εμπεδώσουν τις γνώσεις και τα εργαλεία Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής που θα διδαχθούν.
 • Ατομική εργασία και ομαδική εξάσκηση και συνεργασία με την επίλυση του ατομικών θεμάτων.

Περίγραμμα Μαθήματος

Το περίγραμμα του μαθήματος Πληροφορική Ι περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Βασικές αρχές δομής και λειτουργίας ενός Η/Υ.
 2. Εισαγωγή στην Πληροφορική: Δομή Η/Υ.
 3. Εισαγωγή στην Πληροφορική: Τεχνικά χαρακτηριστικά.
 4. Λειτουργικά Συστήματα: Περιβάλλον εργασίας – Δυνατότητες.
 5. Εργαλεία Πληροφορικής: Κείμενα. Υπολογιστικά Φύλλα. Παρουσιάσεις. Internet.
 6. Εργαλεία Πληροφορικής: Εισαγωγή στην έννοια του Κειμενογράφου.
 7. Εργαλεία Πληροφορικής: Βασικές λειτουργικότητες του Κειμενογράφου.
 8. Εργαλεία Πληροφορικής: Εισαγωγή στην έννοια των Υπολογιστικών Φύλλων.
 9. Εργαλεία Πληροφορικής: Βασικές λειτουργικότητες των Υπολογιστικών Φύλλων.
 10. Εργαλεία Πληροφορικής: Εισαγωγή στην έννοια των Παρουσιάσεων.
 11. Εργαλεία Πληροφορικής: Βασικές λειτουργικότητες των Παρουσιάσεων.
 12. Εργαλεία Πληροφορικής: Internet.
 13. Σύνοψη Μαθήματος – Ανακεφαλαίωση Ύλης – Επανάληψη.

Βιβλιογραφία

 1. Microsoft Windows και Office – Χρήση και Εργαστηριακές Ασκήσεις για Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες, Αθανάσιος Κ. Τσαδήρας, εκδόσεις ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. , ISBN: 978-618-5063-33-7, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68399579
 2. Εισαγωγή στην πληροφορική, Θεωρία και πράξη, Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 2018, ISBN 978-960-586-236-7, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77109607.
 3. Εισαγωγή στην Πληροφορική & το Διαδίκτυο, Καρολίδης Δημήτριος Α., Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι., Εκδόσεις Ξαρχάκου, 2013, ISBN: 978-960-92490-6-X, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369327.