Οδηγός Σπουδών

Ο παρών οδηγός παρέχει πληροφορίες για τη δομή του Τμήματος, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τις ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και για το ακαδημαϊκό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτό.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022