Έρευνα

Το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και η ανάπτυξή του, αποτελεί κύριο μέλημα στους στόχους των καθηγητών και καθηγητριών όλων των βαθμίδων. Αποτυπώνεται μέσω των δημοσιεύσεών τους σε καταξιωμένα ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, της συμμετοχής τους σε χρηματοδοτούμενα ιδρυματικά κα άλλα ερευνητικά έργα, καθώς και του πλήθους των ετεροαναφορών στο επιστημονικό έργο τους όπως αυτά αντλούνται από πλατφόρμες (βάσεις δεδομένων) όπως οι Google Scholar, Research Gate, Academia, Scopus, ή Web of Science.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια αποτύπωση των παραπάνω στοιχείων όπως αυτά συγκεντρώθηκαν από το 2019 έως σήμερα (Πίνακας Α-Δημοσιεύσεις και Πίνακας Β-Ερευνητικά έργα), από τότε δηλαδή που το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας κατατμήθηκε από το πρώην Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης και αποτέλεσε αυτόνομο τμήμα, καθώς και μια αποτύπωση των ετεροαναφορών των μελών ΔΕΠ σωρευτικά στο σύνολο της καριέρας τους (Πίνακας Γ-Ετεροαναφορές).

Σημειώνεται ότι το συνολικό δημοσιευμένο έργο και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ του τμήματος πριν την αυτονόμηση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (πριν το 2019) είναι πλουσιότερο και αποτυπώνεται στα αναλυτικά βιογραφικά τους σημειώματα που είναι θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Κατά την τελευταία τριετία (2019 έως σήμερα), τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας έχουν συμμετάσχει στα ακόλουθα έργα:

Έτος 2022

 • Καραγκούνης, Β., (2021 – σήμερα). «Co-construction in the field of social welfare» (COCOSO), for the MARIE Skłodowska-CURIE ACTIONS Innovative Training Networks (ITN), Doctoral Networks, Call: HORIZON-MSCA-DN-2021, με συντονιστή το Université Paris Nanterre (FR, Leader).
 • Πουλόπουλος, Χαρ., (2021-2022). Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου «1922-2022: Βιώματα και εμπειρίες γονέων και παιδιών σε δύο προσφυγικές κρίσεις», Human Rights 360,  (σε εξέλιξη).
  https://www.humanrights360.org/el/
 • Σέρμπος, Σ., (2021-σήμερα). Επιστημονικός συνεργάτης, “Learning Online about Security – After the June 2021 Summit – Part II” Υπεύθυνος φορέας: ΕΛΙΑΜΕΠ, Ερευνητής Δρ. Γ. Τζογόπουλος (Ελληνικό ίδρυμα για την Ευρωπαϊκή και Εξωτερική Πολιτική) Χρηματοδότηση: ΝΑΤΟ, Public Diplomacy.
 • Χατζηφωτίου, Σ., (2021-σήμερα). Επιστημονική Υπεύθυνη «Ώρα να Μιλήσεις» Ερευνητικό Πρόγραμμα υποστήριξης θυμάτων βίας και συμβουλευτικής θυτών μέσω του Προγράμματος Active citizens Fund, Ένωση Κυριών Δράμας: Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, Διαχειριστής επιχορήγησης Ίδρυμα Μποδοσάκη και Solidarity Now (σε εξέλιξη).

Έτος 2021

 • Πολυζωϊδης, Π., (2020-2021). Επιστημονικός συνεργάτης. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΣΥ» (ΚΕ 82572) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. κ.Πολύζο Νικόλαο.
 • Πολυζωϊδης, Π., (2019-2021). «SoDaNet IN ACTION – ΥΠΟΕΡΓΟ 07, ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΠΘ» (ΚΕ 82179), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΛΕΞΗ.
 • Πουλόπουλος, Χαρ., (2018-2021). Μέλος της ερευνητικής- διεπιστημονικής ομάδας του ΕΚΠΑ στο Πρόγραμμα CuringtheLimbo – UIA (UrbanInnovativeActions), (2018-2021) https://curingthelimbo.gr/ και συγγραφέας του Εγχειριδίουγια Κοινωνικούς Οργανισμούς: «Ανάπτυξη ομάδων, Δικτύωση και Ενδυνάμωση».
 • Πολύζος, Ν., (2020-2021). Αξιολόγηση της χρηματοδότησης των νοσοκομειακών φαρμάκων της τελευταίας πενταετίας. Ένωση Ασθενών Ελλάδας.

Έτος 2020

 • Καλλινικάκη, Θ., (2019-2020). Community wellbeing and social inclusion in the context of migration and mobility’, τουMigration, Inter-Connectivity and Regional Development (MICaRD Network): πανεπιστήμια Lincoln, UK, Newcastle, Warsaw, DUTH, Belgrade, τοCentre for European Regional and Local Studies EUROREG, Gran Sasso Science Institute, Italy.
 • Καλλινικάκη, Θ., (2020). “The End of the Beginning: Social Work with refugees, asylum seekers in Northern Greece and SouthernItaly during the Covid-19 Pandemic (Universities of Hertfordshire, Palermo, Edinburgh, Eastern Piedmont Alessandria-Italy).
 • Φιλιππίδης, Γ., (2018-2020). Μέλος ερευνητικής ομάδας – ΕΣΠΑ 2014-2020 Ερευνητικό Πρόγραμμα, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού – Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» – «Υποστήριξη Ερευνητών με έμφαση στους νέους Ερευνητές», με τίτλο αντικειμένου έρευνας : «Η χρήση του Διαδικτύου ως μέσω άσκησης ενδοοικογενειακής βίας από την πλευρά των δραστών».
 • Χατζηφωτίου, Σ., (2018-2020). Επιστημονική Υπεύθυνη έργου συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Ερευνητικό Πρόγραμμα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού – Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» : «Υποστήριξη Ερευνητών με έμφαση στους νέους Ερευνητές», Κωδικός Ο.Π.Σ. 5006301. Τίτλος αντικειμένου έρευνας : «Η χρήση του Διαδικτύου ως μέσω άσκησης ενδοοικογενειακής βίας από την πλευρά των δραστών», Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Δ.Π.Θ.

Έτος 2019

 • Καλλινικάκη, Θ., (2019). «Social Work with Refugees and Migrants; Learning from comparative perspectives, Greece, Italy, Slovenia and UK, (2019 IDF BASW- IC, IAΤ, University of Hertfordshire).
 • Πουλόπουλος, Χαρ., (2019). Eπιστημονικός Υπεύθυνος του έργου της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής ‘Π. Σακελλαρόπουλος’, CapacityBuilding- Έρευνα Δράσης, για το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την UNHCR. https://ekpse.gr/el/component/k2/391-
 • Πουλόπουλος, Χαρ., (2018-2019). Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Καθορισμός διδακτέας ύλης των προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων καθώς και της διδακτέας ύλης των μαθημάτων κατάρτισης των ατόμων που θα επιμορφώσουν τους ανάδοχους και θετούς γονείς (2019)» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, https://www.anynet.gr/pubnr/Training