Τσαϊρίδης Χαράλαμπος

Φωτογραφία Τηλέφωνο: 2531039441
Email: xtsairid@sw.duth.gr
Ώρες επικοινωνίας: Καθημερινά 09.00-14.00
Γραφειο: Παναγή Τσαλδάρη 1, Κομοτηνή.
  HTML tutorial   HTML tutorial   HTML tutorial   HTML tutorial   HTML tutorial

Ο Χαράλαμπος Τσαϊρίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Στατιστικής στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Στατιστική). Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τα μαθήματα Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας, Κοινωνική Στατιστική, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι και Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ, και στο ΠΜΣ Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση – Ένταξη Ετεροτήτων το μάθημα Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων. Είναι μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ). Έχει βραβευθεί στις 24.4.2012 από το περιοδικό Journal of Intellectual Capital για την εργασία The impact of intellectual capital on firms market value and financial performance με το βραβείο Emerald Literati Network, 2012 Awards for Excellence. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται θέματα Στατιστικής Θεωρίας Πληροφοριών, Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων και Κοινωνικής Στατιστικής. Σπούδασε Μαθηματικά στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του στον Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών και censoring. Εργάστηκε για πέντε χρόνια στα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου, ΑΤΕΙ Καβάλας διδάσκοντας Μαθηματικά (Καθαρά, Εφαρμοσμένα, Οικονομικά), Στατιστική, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων. Συμμετείχε σε τέσσερα σημαντικά ερευνητικά έργα.

Έχει δημοσιεύσει 2 άρθρα σε ελληνικούς συλλογικούς τόμους, 22 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 2 άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά με κριτές, 4 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 8 άρθρα σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων, στο πεδίο της Στατιστικής, Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων, και Κοινωνικών Επιστημών, ενώ κατά την τελευταία τριετία από το 2019 οι ενδεικτικές δημοσιεύσεις του είναι:

  • Kaltsidou, D., Tsairidis, Ch. and Dimitriadis, E. (2020). Parents’ perceptions over the use of New Technologies in Education. Journal of Humanities and Education Development, 2 (2), 141-150.
  • Polyzoidis, P. and Tsairidis, Ch. (2020). Informal Social Care in Greece: The Kingdome of the Undeclared Work. International Journal of Management and Applied Science, 6 (1), 16-18.
  • Papouli, E., Chatzifotiou, S. and Tsairidis, Ch. (2020). The use of digital technology at home during the COVID-19 outbreak: views of social work students in Greece. Social Work Education, 1-9. https://doi.org/10.1080/02615479.2020.1807496
  • Polyzoidis, P. and Tsairidis, Ch. (2020). Job satisfaction in the social care sector in Greece: A public – nonprofit sector comparison. Journal of Sociology and Social Work, 8 (2), 48-60.
  • Papouli, E., Chatzifotiou, S. and Tsairidis, Ch. (2020). Character Strengths and Virtues for Competent Fieldwork Education: Τhe Perspectives of Undergraduate Students from two University Departments of Social Work in Greece. The Routledge International Handbook of Field Work Education in Social Work. (Letter of acceptance).

Υπο κατασκευή.