Βιβλιοθήκες

Α. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Κανονισμός λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Θεωρητικό πλαίσιο του κανονισμού λειτουργίας της κεντρικής βιβλιοθήκης

Κανονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ

Παραρτήματα

Περισσότερες Πληροφορίεςhttp://lib.duth.gr

Β. Κεντρική Βιβλιοθήκη

e-arogi@lib.duth.gr

Γ. Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών

25310 39806 – 39809 25310 39549

law@lib.duth.gr

Δ. Βιβλιοθήκη Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία»

Η Βιβλιοθήκη Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» έχει δανειστικό χαρακτήρα, βρίσκεται στο γραφείο του Π.Μ.Σ. και διαθέτει εξειδικευμένους τόμους και περιοδικά που σχετίζονται άμεσα με τα αντικείμενα των μαθημάτων που διδάσκονται στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Πληροφορίες Δρ. Ανδριάνα Δελέγκου

2531039496, adelegko@psed.duth.gr