Υποτροφίες

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναζητούν δυνατότητες υποτροφιών οι οποίες παρέχονται, μεταξύ πολλών άλλων, και από τους παρακάτω φορείς:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Eduguide

Υποτροφίες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υποτροφίες Spoudase.gr

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Υποτροφίες neolaia.gr