Φοιτητικός Σύλλογος

Μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών / φοιτητριών στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας