Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και απόφοιτους/ες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΔΠΘ. Σκοπός του είναι να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ώστε οι κάτοχοι του ΠΠΔΕ να δύνανται να εργαστούν στη δημόσια, ιδιωτική και δια βίου εκπαίδευση.

Το ΠΠΔΕ συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ενταγμένο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Κοινωνικής Εργασίας,  στο οποίο εισάγονται κατόπιν αιτήσεως τους οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει τη βασική παιδαγωγική τους εκπαίδευση, προκειμένου να αποκτήσουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη διδασκαλία αντικειμένων του κλάδου τους, και ως εκ τούτου την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και τη δυνατότητα να καλύπτουν θέσεις «ΠΕ30 Κοινωνικής Εργασίας».

Τα δεκαέξι (16) προσφερόμενα μαθήματα για τη λήψη του Πιστοποιητικού είναι τα ακόλουθα και κατανέμονται, σύμφωνα με τους Νόμους 3848/2010 και 4186/2013, στις εξής τρεις θεματικές ενότητες.

Α. Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής

1. Κοινωνική Παιδαγωγική και Κοινωνικο-πολιτισμική Εμψύχωση  (Υποχρεωτικό)

2. Ψυχολογία

3. Ανθρώπινη  Ανάπτυξη

4. Κοινωνιολογία

5. Συμβουλευτική

6. Εκπαιδευτική Εποπτεία και Προσωπική Ανάπτυξη

Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τρία (3) μαθήματα από αυτήν την ενότητα, εκ των οποίων το μάθημα «Κοινωνική Παιδαγωγική και Κοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση» είναι υποχρεωτικό και έχουν τη δυνατότητα επιλογής ακόμη δύο (2) μαθημάτων από τα λοιπά προσφερόμενα μαθήματα.

Β. Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας

1.Εκπαίδευση Ενηλίκων- Δια βίου Μάθηση

2.Φύλο και Ισότητα

3.Κοινωνική εργασία στην Εκπαίδευση (Υποχρεωτικό)

4.Κοινωνία,   Εκπαίδευση και Περιβάλλον

5.Κοινωνική Εργασία και Πολυπολιτισμικότητα

6.Κοινωνική Εργασία με Ομάδες

7.Σύγχρονες  Τεχνολογίες και Κριτικός αναστοχασμός στην Κοινωνική Εργασία και τη Συμβουλευτική

8.Η Τέχνη στην Πρακτική της Κοινωνικής εργασίας

Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τρία (3) μαθήματα από αυτήν την ενότητα, εκ των οποίων το μάθημα «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση» είναι υποχρεωτικά και με δυνατότητα επιλογής ακόμη δύο (2) μαθημάτων από τα λοιπά προσφερόμενα μαθήματα.

Γ. Ειδική Διδακτική και Πρακτική  Άσκηση

1. Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες  και Παιδαγωγικά Πρότζεκτ (Υποχρεωτικό)

2.Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών (Υποχρεωτικό).

Το σχετικό ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4699/ 12.10.2021 είναι αναρτημένο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ του ΠΠΔΕ