Γραμματεία


[:en]Η Γραμματεία του Τμήματος (όπου γίνονται και οι εγγραφές επιτυχόντων / επιτυχουσών) βρίσκεται στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 1 (αριστερά της εισόδου από την πλευρά του ΚΤΕΛ), στο κτίριο Α’ προκάτ. Οι φοιτήτριες και φοιτητές εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία καθημερινά τις ώρες 11 με 13. Συνίσταται ισχυρά η καθημερινή παρακολούθηση των ανακοινώσεων που αναφέρονται σε τρέχοντα διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά ζητήματα και αναρτώνται στον σύνδεσμο

Γραμματέας του Τμήματος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μέκος (2531039409,  kmekos@admin.duth.gr),  υπεύθυνη για τα φοιτητικά θέματα η κυρία Μαρία Αντωνιάδου (2531039412, mantonia@affil.duth.gr). Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ.

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών

Κτίριο Α΄ προκάτ

Παναγή Τσαλδάρη 1

69132 Κομοτηνή

 

Γραμματέας
Κωνσταντίνος Μέκος
Τηλ: 25310 39409
Εmail: kmekos@kom.duth.gr

Φοιτητικά
Τηλ: 25310 39412
Fax: 25310 39442

Διεύθυνση
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, 691 00 Κομοτηνή

 [:el]Η Γραμματεία του Τμήματος (όπου γίνονται και οι εγγραφές επιτυχόντων / επιτυχουσών) βρίσκεται στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 1 (αριστερά της εισόδου από την πλευρά του ΚΤΕΛ), στο κτίριο Α’ προκάτ. Οι φοιτήτριες και φοιτητές εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία καθημερινά τις ώρες 11 με 13. Συνίσταται ισχυρά η καθημερινή παρακολούθηση των ανακοινώσεων που αναφέρονται σε τρέχοντα διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά ζητήματα και αναρτώνται στον σύνδεσμο

Γραμματέας του Τμήματος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μέκος (2531039409,  kmekos@admin.duth.gr),  υπεύθυνη για τα φοιτητικά θέματα η κυρία Μαρία Αντωνιάδου (2531039412, mantonia@affil.duth.gr). Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ.

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών

Κτίριο Α΄ προκάτ

Παναγή Τσαλδάρη 1

69132 Κομοτηνή

 

Γραμματέας
Κωνσταντίνος Μέκος
Τηλ: 25310 39409
Εmail: kmekos@kom.duth.gr

Φοιτητικά
Τηλ: 25310 39412
Fax: 25310 39442

Διεύθυνση
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, 691 00 Κομοτηνή[:]