Καλωσόρισμα


Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Τμήμα ιδρύθηκε μετά την τριχοτόμηση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (νόμος 4610/2019), το οποίο προσέφερε πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές στην κοινωνική εργασία, ήδη από το 1996 για τους φοιτητές της αντίστοιχης κατεύθυνσης.

Τοπρόγραμμα σπουδώνανταποκρίνεται σταδιεθνή πρότυπα σπουδών κοινωνικής εργασίας. Η κοινωνική εργασία αποτελεί μια εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη, που εστιάζει στην πρόληψη, στη μελέτη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών και την ανάπτυξη προγραμματων για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνική ανάπτυξη.Συνδυάζει τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική άσκηση για την πρόληψη, τη διερεύνηση και αντιμετώπιση κινδύνων και ζητημάτων που αφορούν  σε ένα εύρος πεδίων άσκησης της κοινωνικής εργασίας, όπως στην παιδική προστασία και την πρόληψη και αντιμετώπιση βίας και κακοποίησης, τη φροντίδα της οικογένειας, την υγεία, την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις, την κοινοτική ανάπτυξη, την παραβατικότητα κ.α

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών, όπως η κοινωνική εργασία, η κοινωνική πολιτική, η κοινωνιολογία, το δίκαιο, και οι διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές. Ως εκ τούτου, έχει έναν ισχυρό διεπιστημονικό προσανατολισμό, που υποστηρίζει τις σπουδές της κοινωνικής εργασίας, εμβαθύνοντας περαιτέρω στη θεωρία, τη μεθοδολογία και το πλαίσιο (context) άσκησης της, σε διαφορετικούς τομείς όπως η κλινική ΚΕ, η κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση, η κοινωνική εργασία με μειονότητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η Κοινωνική εργασία με αναπηρία και με Τρίτη ηλικία και άλλα.

Η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, αποτελείέναν βασικό στόχο του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την ανάπτυξη  γνώσης, ικανοτήτων ανάλυσης και σύνθεσης και την εξοικείωση στα γνωστικά πεδία που διδάσκονται στο Τμήμα,κρίσιμαεφόδιατόσο για την επαγγελματική αποκατάσταση, όσο και για τηνεπιστημονική, ερευνητική ή/καιακαδημαϊκή εξέλιξη των αποφοίτων του Τμήματος. Δίδεται επίσης έμφαση στην σύνδεση τηςθεωρίας με την πράξη δια μέσου της πρακτικής άσκησης, στην ενθάρρυνση και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και παρεμβάσεων στην κοινότητα, την προώθηση ίσων ευκαιριών και την αντιμετώπιση διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Αυτές οι σελίδες παρέχουν πληροφορίες για τη δομή του Τμήματος, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και τις ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και για το ακαδημαϊκό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.