ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ” ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 14/12/2022