Ανακοίνωση για δήλωση μαθημάτων

Η περίοδος των δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα είναι από την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022.

Θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να δηλώσουν όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά, και επιλογής, τόσο αυτά που οφείλουν από προηγούμενα έτη όσο και αυτά που πρέπει να δηλώσουν στο εξάμηνο που βρίσκονται. Αυτό σημαίνει ΟΤΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η δήλωση μαθημάτων αυτόματα σημαίνει και ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

Μετά την περίοδο δηλώσεων, θα ακολουθήσει ο έλεγχός τους από τη Μηχανοργάνωση, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Σε δηλώσεις φοιτητών που θα βρεθούν περισσότερα ή λιγότερα μαθήματα επιλογής από αυτά που θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί, θα ακολουθήσει η εξής διαδικασία: Θα δοθεί μία πολύ μικρή χρονική περίοδος, έτσι ώστε να διορθωθούν από τους φοιτητές οι δηλώσεις με τον λανθασμένο αριθμό ΝΕΩΝ μαθημάτων επιλογής, αλλά και να πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων όσοι το αγνόησαν. Αυτό σημαίνει ότι (α) θα έχουν διαγραφεί όλα τα ΝΕΑ μαθήματα επιλογής από τις δηλώσεις των φοιτητών με αριθμό μαθημάτων επιλογής περισσότερα από τον προβλεπόμενο, ή (β) θα είναι διαθέσιμες οι δηλώσεις των φοιτητών που έχουν λιγότερα ΝΕΑ μαθήματα επιλογής ώστε να συμπληρωθούν με τον προβλεπόμενο αριθμό ΝΕΩΝ μαθημάτων επιλογής. Σε περίπτωση που δεν διορθωθούν από τους φοιτητές οι δηλώσεις των μαθημάτων επιλογής, τότε ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022, μετά τον έλεγχο από τη Μηχανοργάνωση.

Μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας διόρθωσης των δηλώσεων μαθημάτων από τους φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί ο τελικός έλεγχος από τη Μηχανοργάνωση ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΗΛΩΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Για να αποδεικνύει κάθε φοιτητής ότι έχει πραγματοποιήσει σωστά τη δήλωση μαθημάτων του, θα πρέπει να εκτυπώνει από τον λογαριασμό του το αποδεικτικό εγγραφής.

Μετά από σχετικές αποφάσεις Συνελεύσεων του Τμήματός μας, οι φοιτητές εισαγωγής 2010 θα πάρουν πτυχίο εφόσον έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε:

 • 20 υποχρεωτικά μαθήματα, 9 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, 9 μαθήματα επιλογής, και την Πρακτική Άσκηση (σύνολο 240 μονάδες ECTS),

οι φοιτητές εισαγωγής 2011-2014 θα πάρουν πτυχίο εφόσον έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε:

 • 21 υποχρεωτικά μαθήματα, 9 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, 8 επιλογής μαθήματα, και την Πρακτική Άσκηση (σύνολο 240 μονάδες ECTS),

οι φοιτητές εισαγωγής 2015-2018 θα πάρουν πτυχίο εφόσον έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε:

 • 10 υποχρεωτικά μαθήματα, 15 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, 7 ή 8 επιλογής μαθήματα (ανάλογα με τις μονάδες ECTS), και την Πρακτική Άσκηση (σύνολο 240 μονάδες ECTS),

οι φοιτητές εισαγωγής 2019 θα πάρουν πτυχίο εφόσον έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε:

 • 26 υποχρεωτικά μαθήματα, 12 μαθήματα επιλογής, και την Πρακτική Άσκηση (50 μονάδες ECTS) (σύνολο 240 μονάδες ECTS),

ενώ για τους φοιτητές εισαγωγής 1996-2009 η λήψη πτυχίου πραγματοποιείται με βάση τις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες που ισχύουν για κάθε έτος εισαγωγής (π.χ., έτη εισαγωγής 2005-2009, 159 διδακτικές μονάδες, που αντιστοιχούν σε 52 μαθήματα (μαζί με τις 4 Πρακτικές Ασκήσεις που αντιστοιχούν σε 15 διδακτικές μονάδες) .

Για τη δήλωση μαθημάτων ισχύουν τα εξής:

 • Η δήλωση μαθημάτων αυτόματα σημαίνει και ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Πιο συγκεκριμένα:
 1. Οι φοιτητές 2ου εξαμήνου θα δηλώσουν συνολικά μαθήματα 30 μονάδων ECTS. Δηλαδή, θα δηλώσουν τα πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα του 2ου εξαμήνου και ένα (1)μάθημα επιλογής.
 2. Οι φοιτητές 4ου εξαμήνου θα δηλώσουν συνολικά ΝΕΑ μαθήματα 30 μονάδων ECTS. Δηλαδή, θα δηλώσουν τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης του 4ου εξαμήνου ως ΝΕΑ, όσα υποχρεωτικά μαθήματα του 2ου εξαμήνου οφείλουν και ένα (1) μάθημα επιλογής του 4ου εξαμήνου ως ΝΕΟ.
 3. Οι φοιτητές 6ου εξαμήνου θα δηλώσουν συνολικά ΝΕΑ μαθήματα 30 μονάδων ECTS. Δηλαδή, θα δηλώσουν τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα του 6ου εξαμήνου ως ΝΕΑ, όσα υποχρεωτικά μαθήματα του 2ου εξαμήνου οφείλουν, όσα υποχρεωτικά μαθήματα του 4ου εξαμήνου οφείλουν, όσα μαθήματα επιλογής του 4ου εξαμήνου οφείλουν, και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής του 2ου, του 4ου ή του 6ου εξαμήνου ως ΝΕΑ.
 4. Οι φοιτητές 8ου εξαμήνου θα δηλώσουν όσα υποχρεωτικά μαθήματα του 2ου εξαμήνου οφείλουν, όσα υποχρεωτικά μαθήματα του 4ου και του 6ου εξαμήνου οφείλουν, όσα μαθήματα επιλογής του 4ου και του 6ου εξαμήνου οφείλουν. Η Πρακτική Άσκηση και τα αντίστοιχα μαθήματα – σεμινάρια, για όσους φοιτητές πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, θα δηλωθούν από τη Μηχανοργάνωση, κατά την περίοδο του ελέγχου των δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022.
 5. Οι φοιτητές 10ου εξαμήνου και άνω θα δηλώσουν (α) όσα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης του 6ου και του 8ου εξαμήνου, (β) όσα υποχρεωτικά μαθήματα του 2ου και του 4ου εξαμήνου, και (γ) όσα υποχρεωτικά μαθήματα και υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης του χειμερινού εξαμήνου, οφείλουν και (δ) όσα μαθήματα επιλογής οφείλουν και προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών τους.
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να παραλάβουν από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ μέχρι και 50 συγγράμματα συνολικά. Ο μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων ανά εξάμηνο έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε οκτώ (8). Όλες οι δυνατές περιπτώσεις για τις δηλώσεις μαθημάτων, έχουν αναφερθεί παραπάνω. Αν προκύψει κάποια άλλη περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Μηχανοργάνωση, για επεξήγηση – διευθέτηση.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί κατά τη διαδικασία των δηλώσεων μαθημάτων τους. Πλέον, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη δική του δήλωση, και οποιοδήποτε λάθος δεν μπορεί να διορθωθεί μετά και την τελευταία φάση της όλης διαδικασίας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.

Απο τη Γραμματεία