Ανακοίνωση για δια ζώσης ορκωμοσία

Ανακοινώνεται ότι στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας δια ζώσης, την Παρασκευή 27 Μαΐου, στην οποία θα συμμετάσχουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2022 ή και σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο.

Η ώρα και ο χώρος τέλεσης της ορκωμοσίας, καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών, θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει και τους όρους συμμετοχής των αποφοίτων και των προσκεκλημένων, βάσει των καθορισμένων μέτρων λόγω της πανδημίας. Επισημαίνεται ότι κάθε απόφοιτος μπορεί να συνοδεύεται κατ’ ανώτατο όριο από δύο άτομα, τα ονόματα των οποίων θα αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία. Η είσοδος θα επιτραπεί μόνο στους αποφοίτους και στα άτομα που έχουν δηλωθεί ως προσκεκλημένοι.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2531 0 39412, 2531 0 39409 

        Από τη Γραμματεία