Ανακοίνωση διδάσκοντα Καθηγητή κ. Ν. Πολύζου

Ανακοινώνεται, στους φοιτητές του 7ου εξαμήνου, ότι τα μαθήματα Πολιτική Υγείας
(και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας) θα ξεκινήσουν 10/10/2022 (12.00 Α Προκάτ) με
διπλό μάθημα (αναπλήρωσης και της 3/10/2022 που δε θα γίνει) στην Πολιτική
Υγείας (μέχρι να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας)