ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΦΕΚ 5110/τ. β΄/31-12-2019) και μετά από εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων στέγασης προπτυχιακών φοιτητών Α΄ ετών, από Β’ έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) και ειδικών κατηγοριών για την στέγασή τους στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες*.

Η παραλαβή των δωματίων θα μπορεί να γίνει τις εργάσιμες ώρες:

α) στις 26 Οκτωβρίου 2022

and

β) από 31 Οκτωβρίου έως και 10 Νοεμβρίου,

ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Διαδικασία Παραλαβής  Δωματίου
  1. Πληρώνουν στην Τράπεζα (σε όποια Τράπεζα επιθυμούν) το ποσό των 200€ για λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (αυτό το αναφέρουν οπωσδήποτε στην Τράπεζα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απευθείας (με κάρτα).
  2. Συμπληρώνουν ένα έντυπο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της χώρας και καταθέτουν σε αυτό την επιταγή της Τράπεζας (ή πληρώνουν απευθείας με κάρτα) και παραλαμβάνουν την εγγυητική επιστολή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
  3. Με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας, καταθέτουν την εγγυητική επιστολή  στο Γραφείο Φοιτητικών Εστιών Κομοτηνής για την παραλαβή του δωματίου. 
  4. Υπογράφουν Συμφωνητικό Διαμονής (σύμφωνα με τον κανονισμό Φοιτητικών Εστιών, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να τηρούν τον Κανονισμό Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ. και Υπεύθυνη Δήλωση –Πρωτόκολλο παραλαβής του Δωματίου (αριθ. δωματίου) στην αντίστοιχη εστία με τον εξοπλισμό του.  

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν επιθυμούν να παραλάβουν το δωμάτιο, αν και είναι δικαιούχοι, να το γνωστοποιούν στο email: tpsfm@kom.duth.gr, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα από το ιδρυματικό τους email.

Τηλ. Επικοινωνίας: Γραφείο Φοιτητικών Εστιών (τηλ. 25310 52010-12)

*Επισημαίνουμε ότι η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον αριθμό μητρώου του φοιτητή/τριας σύμφωνα με τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.


Από το Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
και Φοιτητικής Μέριμνας

Έγγραφα