ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πρόκειται για φοιτήτριες/-ές που εξετάστηκαν επιτυχώς κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022-2023, στα προ απαιτούμενα μαθήματα για την πραγματοποίηση της ΠΑ Ι.