ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΠΑ Ι & ΠΑ ΙΙ

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που συμμετέχουν στην ΠΑ Ι και ΠΑ ΙΙ κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 παρακαλείστε όπως πραγματοποιήσετε λήψη του Ημερολόγιου ΠΑ, το οποίο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά σε καθημερινή βάση σύμφωνα με τον Κανονισμό ΠΑ και τις υποδείξεις της επόπτριας/του επόπτη.