ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α΄ΕΤΟΥΣ

Σχετικά με το ακαδημαϊκό email οι φοιτητές του Α΄ έτους θα πρέπει να κάνουν χρήση το όνομα χρήστη που έχουν λάβει με τον ΚΩΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ τους, προσθέτοντας στο τέλος @sw.duth.gr, και Κωδικό πρόσβασης τον ίδιο κωδικό με τον κωδικό λογαριασμού.

όνομα χρήστη@sw.duth.gr

Από τη Γραμματεία