ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα διδακτική Κοινωνικών Επιστημών προσφέρεται τόσο για τους προπτυχιακούς φοιτητές του τρέχοντος  Ζ εξαμήνου, ως μάθημα επιλογης όσο και για τους αποφοίτους που παρακολουθούν το ΠΠΔΕ,  και  επιθυμούν να λάβουν την παιδαγωγική επάρκεια ως μάθημα υποχρεωτικό. Στο Eclass υπάρχουν δύο διαφορετικές ηλεκτρονικές τάξεις για το ίδιο μάθημα:

1.οι προπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν το ΠΠΔΕ εγγράφονται στο eclass στην ηλεκτρονική τάξη / μάθημα με τίτλο Διδακτική Κοινωνικών επιστημών (λινκ : https://eclass.duth.gr/courses/KOM05218/  )
 
2.οι απόφοιτοι του ΠΠΔΕ παρακολουθούν την ηλεκτρονική τάξη /μάθημα με τίτλο Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών και απόφοιτοι (λινκ:https://eclass.duth.gr/courses/ OKA232/) για να έχουν πρόσβαση   στο υλικό και τις ανακοινώσεις του μαθήματος που αναρτώνται στα έγγραφα του μαθήματος στο eclass..