Διεξαγωγή εργαστηρίου με τίτλο “Διαπροσωπική Επικοινωνία” Δο.Συ.Π.

Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Δ.Π.Θ. (Κεντρική Υπηρεσία – Κομοτηνή) διοργανώνει WEBINAR με θέμα: «ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» Ημερομηνία διεξαγωγής: 7/12/2022 Ώρα: 12:30 μέσω Microsoft Teams Δήλωση συμμετοχής στο e-mail: dosyp@duth.gr (να αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τμήμα φοίτησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και ο τίτλος του webinar).