*Δικαιολογητικά εγγραφής (1. Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, 2. Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητα της Θράκης)