ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΠΔΕ 2022-2023 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αποφοίτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, παρακαλούνται οι επιλεγέντες όπως αποστείλουν στο email της Γραμματείας του Τμήματος:secr@sw.duth.gr, μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022  Υπεύθυνη   δήλωση, αποκλειστικά μέσω gov.gr,  ότι επιθυμούν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας  το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.