Επιστολή Υπουργού Παιδείας κας Νίκης Κεραμέως προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Δ.Π.Θ.