Ερωτηματολόγιο για την επίδραση της Πανδημίας στην ψυχική υγεία των φοιτητών/τριων του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ.  Η παρούσα έρευνα γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος Καταστάσεις Κρίσης και Κοινωνικές Παρεμβάσεις του ΣΤ΄εξαμήνου με υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Φιλιππίδη.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYVVZFZDAJ0sI9CdBoupmxRn8hdL8QhNE0dRe1Hp3Fw3zR-g/viewform