Κατάργηση υπηρεσίας unistudent . Ενημερώνουμε τους φοιτητές σχετικά με την κατάργηση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης φοιτητών  https://unistudent.duth.gr και την πλήρη αντικατάσταση των λειτουργιών της από την αντίστοιχη υπηρεσία της πλατφόρμας UniverSIS: https://students.duth.gr. (επισυνάπτεται η αρχική ανακοίνωση)