Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη | ARSIS

Παρακάτω επισυνάπτεται η προκήρυξη για την θέση κοινωνικού λειτουργού για  την Δομή Φιλοξενίας “Φρίξος” της ΑΡΣΙΣ Αλεξανδρούπολης,   

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη | ARSIS