Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» αιτήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»,

που υλοποιείται από τη

Νομική Σχολή ΑΠΘ και τη Νομική Σχολή του Παν. Λευκωσίας, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ

 Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 θα λειτουργήσουν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε δύο ειδικεύσεις: Α) Ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων και Β) Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

 Περισσότερες πληροφορίες:

από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, (τηλ: +30 6944 155951, κατά τις ώρες 11.00 – 14.00, e-mail: vagounari@law.auth.gr ) και

τις Γραμματείες της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, 541 24, τηλ: +30 2310 996510 εσωτερικό 2, κατά τις ώρες 09.00 – 11.00, e-mail: info@law.auth.gr ), και

του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, 24005, 1700 Λευκωσία, τηλ: +357 22841974, e-mail: kiourti.a@unic.ac.cy ),

καθώς και από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://addictions.law.auth.gr .

 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τη 1/5/2022 ως και τις 15/6/2022.

Matina Alifrangi 

Department of education

* 24 Sorvolou str, 116 36 Mets, Athens

( +30 210 92 41 993-6 ( int.262)

7 +30 210 92 41 991

8 euprog@kethea.gr