Ανακοίνωση για Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου των κ.κ. Σ.Σέρμπου και Ν.Τσέργα

Η έναρξη των μαθημάτων των Αν.καθηγητών Σ.Σέρμπου και Ν.Τσέργα, η οποία είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί για την 24/2/23, αναβάλλεται λόγω αργίας και μετατίθεται η έναρξη τους για την Παρασκευή 3/3/ 2023 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του τμήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να εγγραφούν άμεσα στο eclass των μαθημάτων των διδασκόντων για να έχουν σχετική πληροφόρηση.