Ενημέρωση σχετικά με το δωρεάν διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «Η Επαγγελματική Ταυτότητα, ο Ρόλος και το Μέλλον του Σχολικού Ψυχολόγου στην Ελλάδα Σήμερα» -Ελληνική Εταιρεία Σχολικής Ψυχολογίας HASP

Το Σαββατο στις 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό συνέδριο (δωρεάν) μεθέμα: «Η Επαγγελματική Ταυτότητα, ο Ρόλος και το Μέλλον του Σχολικού Ψυχολόγουστην Ελλάδα Σήμερα» από την Ελληνική Εταιρεία Σχολικής Ψυχολογίας HASP.Το συνέδριο αυτό απευθύνεται σε σχολικούς ψυχολόγους, φοιτητές/τριες σχολικήςψυχολογίας, παιδαγωγικών σχολών και άλλων συναφών αντικειμένων καθώς καιειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, κοινωνικούς λειτουργούς,λογοθεραπευτές, γονείς […]

Eγγραφή πρωτοετών φοιτητών στην υπηρεσία eclass

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στην υπηρεσία eclass πραγματοποιείται από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης μαζικά. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών, οπότε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.