ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τυπικούς λόγους το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας αποσύρει την υποστήριξή του στην παροχή εθελοντικής εργασίας στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία.