ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. Σ. ΣΕΡΜΠΟΥ

Λόγω συμμετοχής σε επιστημονική ημερίδα, ο κ. Σέρμπος θα ξεκινήσει τις παραδόσεις των μαθημάτων του για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στις 22-23 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο Διδάσκων Αναπλ. Καθηγητής Σ.Κ. Σέρμπος