Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων της διδάσκουσας Καθηγήτριας Αγάπης Κανδυλάκη

Τα μαθήματα της διδάσκουσας κας Αγάπης Κανδυλάκη: 1) Συμβουλευτική, 2) Σύγχρονες Τεχνολογίες και κριτικός Αναστοχασμός στην Κοινωνική Εργασία και τη Συμβουλευτική για το εξάμηνο αυτό, θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος.