Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων του διδάσκοντα Επ. Καθηγητή Γεώργιου Φιλιππίδη

Τα μαθήματα επιλογής του Επίκουρου Καθηγητή Γεώργιου Φιλιππίδη για το εξάμηνο αυτό θα ξεκινήσουν στις 20 και 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος.