Ανακοίνωση για χορήγηση βεβαίωσης ΠΔΕ στους ανακηρυχθέντες φοιτητές

Ανακοινώνεται ότι όσοι από τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών(έχουν περατώσει) κι απομένει να ορκισθούν, εφόσον το επιθυμούν, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης της παρακολούθησης των μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), μπορούν να αιτηθούν Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, αποστέλλοντας την αίτηση που ακολουθεί στο email: mantonia@affil.duth.gr από την Τρίτη 7 Μαρτίου έως και Κυριακή 12 Μαρτίου στις 12.00 μ.μ. το μεσημέρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2531 0 39412, 2531 0 39409 Από τη Γραμματεία