Ανακοίνωση για Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου των κ.κ. Χ. Πουλόπουλου και Γ. Φιλιππίδη

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη των Μαθημάτων των Διδασκόντων κ. Πουλόπουλου Χ. και κ. Φιλιππίδη Γ., θα γίνει από την Τετάρτη 22/02/2023, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας των Mαθημάτων του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. Οι Διδάσκοντες Χαράλαμπος Πουλόπουλος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας Γεώργιος Φιλιππίδης Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας