ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝΤΕΣ(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ) ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ .

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών(έχουν περατώσει) κι έχουν εξεταστεί με επιτυχία στα παρακάτω μαθήματα μπορούν να αιτηθούν, εφόσον το επιθυμούν, Βεβαίωση Πληροφορικής (ECDL): Πληροφορική ΙΙ, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ, Πληροφορική Ι Από τη Γραμματεία