Ανακοίνωση για Πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ

Τη Δευτέρα 20/11/2023 και ώρα 10:30πμ θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ. στο Α Προκάτ του Τμήματος ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/ριών του Δ.Π.Θ. – Πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ, για τους φοιτητές/ριες Κοινωνικής Εργασίας που πρόκειται να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο Η΄ εξάμηνο και επιθυμούν να ενταχθούν στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα. Μετά την εκδήλωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στο ανωτέρω Πρόγραμμα. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος Γεώργιος Φιλιππίδης Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.