Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στέγασης των φοιτητών/τριων του ΔΠΘ

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων στέγασης από 30/11 ώς και 5/12 (ώρα 13.00) https://duth.gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/ArtMID/432/ArticleID/2551/preview/true/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%94%CE%A0%CE%98