Ανακοίνωση για το μάθημα «Εκπαίδευση ενηλίκων-Διά βίου μάθηση»

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Εκπαίδευση ενηλίκων-Διά βίου μάθηση», στις 19/4 δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση στις 12/4 μετά το πέρας του κανονικού μαθήματος. Με εκτίμηση Η Διδάσκουσα ΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΑ