Ανακοίνωση του διδάσκοντα κ. Γ. Φιλιππίδη για αναβολή μαθημάτων.

Αγαπητοί/ες φοιτητές/ριες, Τα μαθήματα του Επίκουρου Καθηγητή Γεώργιου Φιλιππίδη για Πέμπτη 30/11 και Παρασκευή 1/12 αναβάλλονται λόγω ασθένειας του Διδάσκοντος. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Δεκέμβριο. Οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις υπάρχουν στην υποβολή Αιτήσεων για το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης “ΑΤΛΑΣ”, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα μέσω e-mail ή του e-class.